Reggae

Reggae är en musikgenre med ett mycket karakteristiskt sound. Även om termen ”reggae” ibland används för att benämna all typ av jamaikansk dansmusik, menas i traditionell betydelse alltså en särskild musikstil. Denna genre utvecklades på Jamaica på 1960-talet, och växte fram ur ska och rocksteady, genrer som var föregångare till reggaen. I reggaen kan man också höra tydliga influenser från amerikanska musikgenrer som jazz och rythm ’n’ blues, liksom från traditionella genrer som calypsomusik och mento. Typiska drag för reggaen är att första och tredje takten betonas, snarare än andra och fjärde, som är vanligare. Tempot i reggae är generellt långsammare än i ska och genrens andra föregångare. Andra tydliga drag är att basen har en mycket framträdande roll i musiken, liksom att texterna sjungs på patwa, på jamaicansk engelska eller på iyaric, en dialekt av engelska som används inom rastafarirörelsen. Traditionellt behandlar reggaelåtar ämnen som social kritik och religion, även om många också förknippar reggaen med de mer lättsamma låtarna om kärlek och samlevnad.Bob-Marley

Reggaen har idag spridits från Jamaica till hela världen, och i många länder har lokala instrument och genrer blandats med reggaen för att skapa nya subgenrer. Detta skedde till exempel i Storbritannien, där reggaen har varit populär ända sedan 1960-talet och där många subgenrer har skapats. Många reggaeartister har till och med påbörjat sina karriärer i Storbritannien. Om du har ett band som spelar reggaemusik och vill nå ut till en större publik är internet det bästa sättet att synas idag. Genom att ha en lättöverskådlig hemsida kan ni enkelt sprida information om ert band. För att skapa en hemsida som är användarvänlig både för er och för besökarna krävs ett bra webbhotell. Det hittar du på Misshosting.se.

I Sydamerika existerar en annan subgenre av reggaen som kallas Reggae en Español (”reggae på spanska”) som spred sig från Karibien via Venezuela och Guyana och sedan vidare över hela kontinenten. Reggae är även populärt i Afrika, något som Bob Marleys besök i Zimbabwe 1980 bidrog till. Bob Marley är sannolikt den mest internationellt kända reggaeartisten, och det med rätta, då han tillsammans med sin grupp The Wailers var med om reggaens utveckling genom alla dess stadier: från ska till rocksteady och till slut reggae.