Underlätta kultursamarbeten med intranät

Oavsett vilket kulturellt arbete eller samarbete det rör sig om underlättas själva arbetet markant med hjälp av rätt teknik. Tekniska framsteg digitalt har gjort en hel del för att främja såväl internationella som nationella framsteg inom kulturområdet.

Nordiskt kultursamarbete

Det få kanske känner till är att det finns ett nordiskt kultursamarbete kring skiftande teman som tas upp av Nordiska ministerrådet. För att öka förutsättningarna för ett lyckat samarbete har särskilda plattformar inrättats. Detta är något som både företag, organisationer och privatpersoner kan ta efter med hjälp av Precio Fishbone. På deras hemsida https://www.preciofishbone.se/tjanster/microsoft-365-och-sharepoint/sharepoint-intranat/ kan du läsa mer om Sharepoint Intranät och dess många fördelar. Med hjälp av ett Sharepoint Intranät kan du lätt och smidigt dela med dig av information till dina medarbetare. Du får en kostnadseffektiv och smart lösning som är både effektiv och användarvänlig. Med hjälp av rätt kommunikationskanaler blir det lättare att samarbeta kring kulturella insatser och sammankalla möten.

Precis som kultursamarbetet inom Nordiska rådet använder anpassade plattformar kan det även underlätta kultursamarbete inom företag att ha ett fungerande intranät med funktioner och verktyg som underlättar kommunikationen på alla nivåer.

Demokrati och kultur

Det nordiska kultursamarbetet utgår från ett så kallat demokratiskt kulturutövande där mänskliga rättigheter och mångfald är viktigt. Målet för samarbetet handlar om att främja ett positivt och kreativt interkulturellt klimat. Dit hör till exempel barn- och ungdomskultur och se till att barn och unga har goda livsvillkor och inflytande. Här ingår till exempel mångfaldsarbete och metoder för inkluderande demokrati och kulturskapande som gäller både pojkar och flickor. Samarbetet handlar också om en plattform för att öka både intresse och kännedom om Norden internationellt.