Musikens historia

Kultur och skapande kan ha många olika uttrycksformer. Några av de mest självklara är kanske konst, teater och litteratur, medan andra är mindre uppenbara, till exempel dans, översättning och design. Om du vill se exempel på det sistnämnda uttrycket för kultur, i form av kreativt designade kuddfodral, kan du besöka Nordicdesigncollective.se. En av de äldsta uttrycksformerna för kultur, som har funnits med människan sedan forntiden, är musik.

Musiken har alltid spelat en viktig roll i människors liv, och har både haft en ceremoniell och en konstnärlig funktion. Musik har till exempel spelats eller sjungits vid dop, giftermål, inför en jakt och vid begravningar genom historien. Under antiken var musiken starkt kopplad till poesi, framförallt i det antika Grekland. Under den här perioden i historien var all musik fortfarande monofon, istället för som senare, polyfon. Det betyder att musiken inte hade någon kontrapunkt, vilket också kan uttryckas som att den bara bestod av en stämma.Musikens historia 2

Från 800-talet och framåt finns skriftliga belägg i form av bevarade notdokument som ger oss en bild av hur musiken lät under medeltiden. Under den här perioden standardiserades kyrkosången med hjälp av grekisk musikteori. Denna form av musik skulle komma att kallas gregoriansk sång. Sång förekom i kyrkan redan flera hundra år tidigare, men det är först under medeltiden som det finns faktiska noter nedskrivna och bevarade. Det var också inom kyrkosången som man först började skapa polyfon eller flerstämmig musik. I slutet av 1200-talet började man också blanda in element från den folkliga musiken, och sätta värdsliga texter till de kyrkliga melodierna. Influenserna kunde komma från exempelvis spelmansmusiken, trubadurvisor eller från den dansmusik som spelades vid hoven.

Inom musikhistorien kallas perioden mellan slutet av 1400-talet och början av 1600-talet för renässansen. Tack vare att boktryckarkonsten uppfanns under denna period finns mycket mer notmaterial att tillgå än från tidigare historiska perioder. Under renässansen rörde man sig bort från medeltidens musik, en rörelse som skulle resultera i det tonala system som vi använder än idag i väst, nämligen dur/moll. Andra viktiga musikaliska framsteg under renässansen var uppkomsten av operan, och att många instrument blev mer tekniskt avancerade.

De två nästföljande perioderna i musikhistorien kallas barocken och klassicismen. Det är under dessa perioder som majoriteten av de musikstycken vi idag kallar klassisk musik komponeras, till exempel av Händel, Vivaldi, Bach och Mozart. Även under romantiken, som är nästa musikhistoriska period, verkade klassiska kompositörer, som Beethoven. I och med detta kan man också sägas ha nått fram till den moderna musikhistorien, eftersom dessa verk är levande och lyssnas på än idag.