Klassisk musik

Begreppet ”klassisk musik” kan ha olika betydelser och omfatta olika typer av musik beroende på vem man frågar. Musiker och musikexperter använder oftast begreppet i betydelsen ”musik som har erkänt bestående och kulturellt värde”. De kan i detta begrepp och denna genre räkna in musik från början av 1900-talet, av kompositörer som till exempel Arnold Schönberg, Anton Webern och Alban Berg, medan lekmän skulle kalla deras verk för modern musik. Det som i folkmun oftast avses med klassisk musik är den musik som tillkom under de musikhistoriska perioderna barocken, wienklassicismen och romantiken.

Barocken sträcker sig mellan slutet av 1500-talet och mitten av 1700-talet. Under barocken var de främsta beställarna av komponerad musik kyrkan, och det är också från den sakrala musiken som tonsättarna under barocken hämtar sin inspiration. Barockmusik kan bland annat kännas igen på att den ofta har en fast rytm, och att den innehåller mycket solistmusik och flerstämmighet. Framstående kompositörer under den här perioden var bland andra Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach och Georg Friedrich Händel.

Under wienklassicismen verkade framförallt Wolfgang Amadeus Mozart och Joseph Haydn, vars musik och kompositioner till stor del påverkade denna period i musikhistorien. Även Ludwig van Beethovens tidiga verk brukar räknas tillhöra wienklassicismen, medan hans senare verk hamnar i romantiken. Wienklassicismen sträcker sig mellan 1750-talet och ungefär år 1825, och har fått sitt namn eftersom de främsta kompositörerna under denna period var bosatta i Wien. Typiskt för musiken under denna period var att melodistämman var mycket framträdande, och att verken var indelade i olika ”block” med olika sinnesstämningar.Klassisk musik 2

Romantiken kan sägas pågå under hela 1800-talet, och i musiken uttrycktes samma tankegångar och värderingar som i övrig konst under den här perioden: värdesättandet av den folkliga kulturen, av intimitet och av nostalgi. Unikt för just musiken under romantiken var att man också i högre utsträckning än tidigare värdesatte kompositörernas originalitet. En av de första kompositörerna som räknas till romantiken är Franz Schubert. Andra framstående kompositörer inom tidsperioden är Frédéric Chopin, Richard Wagner, Pjotr Tjajkovskij, Giuseppe Verdi och Sergej Rachmaninov.

Precis som klassisk konst uppskattas än idag, uppskattas dessa kompositörers verk än idag, av lyssnare över hela världen. Verken kallas klassisk musik av en anledning, då de är tidlösa på ett sätt som få musikstycken idag kan påstås vara.