Jazz

Jazzen har sitt ursprung bland de afroamerikanska samhällena i sydstaterna under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Musiken inom genren kännetecknas bland annat av improvisation, polyrytmik (det vill säga när två olika rytmer spelas samtidigt, och sammanfaller på takternas första slag), instrument som svarar varandra, och vad som bara kan beskrivas som sväng.

Jazzen uppstod som en blandning av afrikanska rytmer, arbetssånger, kyrkopsalmer och den europeiska cabarémusiken. Jazzen har mycket gemensamt med bluesen, inte minst sina rötter. Jazzen kom till Europa efter andra värdskriget, och blev snabbt populär. Det dröjde inte länge innan rika, vita affärsmän insåg att det gick att tjäna stora pengar på genren. För att inte associeras med musikens afroamerikanska ursprung kallade man dock musiken de skapade och gav ut ”sweet jass” eller bara ”jass”. Detta var en mycket annorlunda jazz jämfört med den improvisationsbaserade ”svarta” jazzen. Inom jassen var all musik notbaserad och harmonisk, och kan jämföras med dagens ”smooth jazz”.Jazz 1

Innan dess hade dock jazzen spridit sig i USA. Den hade sin höjdpunkt under vad som kallas ”the Jazz Age”, och som var typisk för 1920-talet. Namnet på perioden kommer från författaren F. Scott Fitzgerald, och det var då som jazzmusik och dans blev populärt. Det berodde delvis på att det i USA mellan1920 och 1933 införts ett förbud mot att sälja alkohol på uteserveringar, vilket ledde till olagliga inrättningar där jazzen och dansen frodades. Detta ledde i sin tur till att jazzen sågs som omoralisk av den äldre generationen, och som ett hot mot deras värderingar. ”The Jazz Age” skulle få ett slut i samband med den stora depressionen.

Jazzen skulle dock fortsätta att leva och utvecklas under större delen av 1900-talet. Mellan 1935 och 1945 dominerade till exempel en subgenre av jazzen som kallas storbandsjazz, en genre där framträdande musiker var kända namn som till exempel Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Glenn Miller och Benny Goodman, och sångare som Ella Fitzgerald. I Sverige sjöng bland annat Alice Babs storbandsjazz.

En rad andra subgenrer inom jazzen har också tillkommit i takt med att jazzen har hämtat influenser från olika länders och kulturers regionala musiktoner, takter och melodier. Några exempel är bebop, afro-kubansk jazz, cool jazz, hard bop, modaljazz och free jazz, för att bara nämna några. Jazzen är en genre som alla kan hitta något att gilla i, och som sannolikt kommer att fortsätta ha lyssnare (och dansare) i flera årtionden framåt.