Folkmusiktraditionen i Sverige

Svensk folkmusik har gamla traditioner och har funnits i många år, den uppstod i de små byarna ute på landsbygden och man har hittat lämningar i form av målningar från 1200-talet med bilder på män som spelar fiol. Från 1800-talet börjar intresset för folkmusiken att öka och dess rötter härrör från fäbodar och spelemän på landsbygden och den har lite olika stilar beroende på var i landet man befinner sig. Folkmusiken var tidigare ett sätt att roa på bröllop och större fester, man dansade schottis, vals och polka till musiken och den var väldigt populär.

Folkmusik och dess musiker

Folkmusiken har förändrats genom åren även om den gamla varianten med fiol och dragspel fortfarande är mycket populär. Jazzen och den moderna musikens intåg gjorde att folkmusiken fick stå lite åt sidan en period. Kända trubadurer och vissångare håller dock traditionen med folkmusiken vid liv och Folkmusiker lyfter det feministiska perspektivet i folkmusiken. Sara Parkman och Samantha Ohlander med sin kabaré ”Fäboland” vill lyfta fram kvinnornas roll och delaktighet i folkmusikens historia. Musiken har influenser från fäbodarna och det var oftast kvinnorna som arbetade och bodde där tillsammans med djuren. Kvinnorna lockade in djuren på kvällen genom att blåsa i bockhorn och lurar med en musikteknik som kallas kulning.

Folkmusik med influenser från förr

Folkmusik av idag har en lite mer modern tappning med tydliga influenser från den mer traditionella musiken. Lite fler instrument och sånger i modern stil och lite mer mot visor där kända trubadurer och vissångare håller traditionerna med folkmusik vid liv. Festivaler ute i landet som riktar sig specifikt mot folkmusik med kända artister är väldigt populära och några riktar sig mot spelmän med fiol som spelar på det mer traditionella sättet. Folkmusiken kommer att leva kvar i landet även om den kommer i en mer modern form med drag av dagens pop och rockmusik och den kanske är lite mer otraditionell än vad vi är vana vid.