Barbershop

Barbershop är en musikgenre som sjungs helt a capella, det vill säga utan instrument. Man kan också säga att instrumenten är sångarnas röster. Vanligtvis utgörs en barbershopgrupp av en kvartett, eftersom musiken i princip alltid är uppbyggd kring fyra stämmor. Grupperna kan dock även vara större än fyra, och ändå sjunga de fyra stämmorna. Dessa fyra stämmor är tenor, lead, baryton och bas, där tenor är den ljusaste och bas den mörkaste. Skillnaden mellan barbershop och traditionell körsång är att själva melodin ligger på lead-stämman och inte på tenorstämman, vilket den gör i traditionell körsång. Det gör att barbershopkörer får en helt annan klang än andra körer.

Även om ursprunget till barbershop är omdebatterat, är ett sannolikt scenario att genren har fått sitt namn för att den uppstod hos det sena 1800-talets barberare i USA, det vill säga barbershops. Dessa barberarinrättningar fungerade på den tiden som en slags samlingsplats för de afroamerikanska männen i samhället, där de inte bara rakade sig och klippte sig, utan också socialiserade. Medan de väntade på sin tur ska de ha börjat sjunga tillsammans och experimenterat med olika stämmor i traditionella folksånger. Den särskilda stil som då uppkom anammades av tidens vita varietésångare, och genren var mycket populär mellan 1900 och 1919. Efter det föll dock genren i glömska, innan den upplevde en tid av återfödelse under 1930-talet.Ronninge_Show_Chorus_(2)

Dittills hade barbershop framförallt framförts av män, men under denna förnyelsefas av genren började också kvinnliga grupper att bildas. Dessa kallades Sweet Adelines, efter en populär barbershopsång från 1903. Detta namn används än idag av den största internationella kvinnliga barbershopföreningen, Sweet Adelines International, som årligen anordnar världsmästerskap i genren. Sverige har haft stora framgångar inom kvinnlig barbershop, då gruppen Rönninge Show Chorus, från just Rönninge, aldrig har placerat sig sämre än på en sjätte plats på internationella tävlingar sedan de började tävla år 1989. År 2013 placerade de sig på första plats på världsmästerskapen i Honolulu, då de fick den högsta poängen någonsin i tävlingen och blev den första icke-amerikanska gruppen som vunnit.

Om du också är en underhållare, som försörjer sig på att turnera och showa, vet du hur viktigt det är att få in pengarna i tid, för att kunna täcka alla de utgifter som är förenade med showlivet. För att slippa oroa sig för det kan du anlita Fakturino för att få hjälp med att sälja fakturor, och således få in pengarna så snart du har fakturerat.

Taggar ,